"“Dit boek is een must read voor iedere ondernemer die een bedrijf met de juiste mindset en een heldere online strategie wil laten groeien."

Emile Langerak, Eigenaar Ondernemerschap Academy

  • Bekend van:

Doelen stellen

Deze pagina gaat over doelen stellen. Na het lezen van deze pagina weet je alles over hoe je het beste doelen kunt stellen.

Hoe stel je doelen?

Momentum en ritme creëren gaat over het inbouwen van gewoontes en ritmes die het rendement van je activiteiten verhogen. Tegelijkertijd wil je die gewoontes en ritmes in verbinding houden met je langetermijnvisie, je missie en je doelen. We hebben hiervoor twee mechanismes beschikbaar: het stellen van doelen en het inbouwen van evaluatie ritmes. Beide mechanismes zijn onder te verdelen in drie verschillende niveaus en verschillende termijnen. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

Doelen stellen Evaluatieritmes Termijn
1. Langetermijndoelen 1 - 2 keer per jaar 1 / 3 / 10 jaar
2. Kwartaaldoelstellingen Kwartaaloverleg 90 dagen
3. Persoonlijke KPI’s Maandelijkse check-in 7 / 14 / 30 dagen

Langetermijndoelen

Er zijn genoeg boeken geschreven over het formuleren van doelstellingen en er zijn verschillende manieren waarop je een goal management systeem kunt omarmen. Dat zal ik in dit boek dan ook niet gaan herkauwen. Mocht je zelf nog geen systeem gebruiken
voor goal setting, kijk dan eens naar de systemen die worden gebruikt in: Good to Great van Jim Collins (BHAG en het Egelprincipe), Scaling up (Verne Harnish), of Google eens op EOS (entrepreneurial operating system), OKRs of het OGSM-framework.
Feit is – en daar is plenty onderzoek naar gedaan – dat bedrijven die duurzaam succesvol zijn, over het algemeen werken met een inspirerende visie en heldere doelstellingen voor de lange termijn. De exacte termijnen voor deze doelstellingen kunnen afwijken, maar zelf hanteer ik meestal een jaar, drie jaar en tien jaar.